parallax background

Wij faciliteren transities
in publieke uitvoeringsorganisaties

 
IVM Consultancy is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in het faciliteren van transities in publieke uitvoeringsorganisaties. We ondersteunen onze klanten met een ontwikkelingsgerichte en lerende aanpak. Dat doen we met advies, ontwerp, interventies en tijdelijk management. Samen met de medewerkers maken we het verhaal van de uitvoering. Dat is het verhaal over hoe de visie van de organisatie - vaak opgetekend in abstracte termen - werkelijkheid wordt en tastbaar in een effectieve uitvoering. Wij kijken naar wat er idealiter zou moeten, naar wat er feitelijk gebeurt en adviseren over wat kan.
 
parallax background

De kracht van IVM


 
Onze kracht is dat we graag werken vanuit de realiteit van de werkvloer. Dat betekent klein en zo concreet mogelijk starten. Leren door doen. Onze rol is meedenken en doorvragen, bredere verbanden belichten en actuele ontwikkelingen signaleren. We faciliteren de zoektocht naar leidende principes in de uitvoering door medewerkers en management te helpen bij het gezamenlijk reflecteren op hun praktijkervaringen en het experimenteren met nieuwe inzichten. We stimuleren eigenaarschap, maar dragen ook de noodzaak uit van onderlinge verbondenheid. Ons vertrekpunt is altijd een gedegen analyse. De menselijke maat is voor ons leidend. We houden niet van luchtfietsen, wel van het vertellen van inspirerende verhalen.
 

Diensten


Tijdelijk management
 • Lijn-, project- en procesmanagement
 • Verandermanagement
 • Communicatiemanagement
Facilitering transities
 • Advies over transitieaanpak
 • Communicatiestrategie
 • Interactieve bijeenkomsten
 • Productie content: Video's, teksten, fotografie, presentaties
Training / coaching
 • Incompany workshops over positionering en omgaan met machts verhoudingen
 • Coaching van managers, teams en medewerkers
Organisatieadvies
 • Advies over effectiviteit werkprocessen
 • (Her) ontwerp en inrichting van projecten, programma's en afdelingen
 • Organisatieontwerp communicatiefunctie
parallax background

Lerende netwerken


 
Wij stimuleren onze opdrachtgevers adaptiever te worden door praktijkervaringen te delen, meer te reflecteren op wat fout is gegaan en vaker te experimenteren met nieuwe inzichten.

Samen met SayKnowMore initiëren, faciliteren en activeren we lerende netwerken ter ondersteuning van transities en interactieve ontwikkeling van uitvoeringsbeleid. Deze netwerken zijn laagdrempelig en adaptief. We houden ze vitaal met polls, meet-ups en support. Met de SKM Practices dragen we bij aan het leerproces van de deelnemers.

 
parallax background

Organisatie van de communicatie


 
Een effectieve uitvoering staat of valt met geloofwaardig handelen. Bij controversiële issues verwachten stakeholders, media en klanten een reactie die betekenisvol en authentiek is. IVM Consultancy helpt zijn klanten het risico op reputatieschade te verkleinen met advies over de organisatie van communicatie. We zetten hiervoor communicatie-, organisatie- en veranderexpertise in en begeleiden de organisatorische interventies die nodig zijn om risico’s aan te pakken. Bij communicatieopdrachten werken we samen met Hague Corporate Affairs.

Risicoscan
Deze scan is onze tool om u een spiegel voor te houden en in gesprek te komen over wat nodig is om reputatierisico’s te verkleinen en uw positie aan de basis te versterken. We toetsen of uw organisatie congruent handelt en onderzoeken de knelpunten in uw corporate communicatie.

Organisatie corporate communicatiefunctie
Organisatieontwerp en inrichting van een infrastructuur die nodig is om een georkestreerd gesprek met de buitenwereld te kunnen voeren.

Spiegel communicatieafdeling
De Spiegel is onze methodiek om inzicht te krijgen in de bijdrage van de afdeling Communicatie aan de corporate communicatie. De spiegelaanpak is op maat en resulteert in aanbevelingen ter versterking van de impact van de afdeling.

Tijdelijk management communicatieafdelingen
Management gericht op transitie, reorganisatie, implementatie.
 
parallax background

Wie


Rudolf Cremer Eindhoven


Rudolf is een ervaren manager en organisatieadviseur. Hij begeleidt voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland transities en geeft leiding aan programma’s en projecten. Rudolf begon zijn carrière in de journalistiek. Hij is goed in doorvragen, analyseren, een verhaal maken en dat vertalen naar concrete resultaten. Zijn werkstijl is planmatig met oog voor de haalbaarheid van oplossingen en de menselijke maat. Rudolf is actief als adviseur, manager en facilitator. Hij heeft ervaring met transities en projecten in het sociaal domein, de gezondheidszorg en op het terrein van justitie en asielopvang.  Rudolf is gespecialiseerd in positioneringsvraagstukken, communicatie en in- en externe beïnvloedingsprocessen. Op de werkvloer introduceert hij graag een ontwikkelingsgerichte en lerende werkwijze. Als trainer verzorgt hij workshops over machtsverhoudingen in werkrelaties en het effectief kiezen van positie in complexe politiek-bestuurlijke omgevingen.
Oog voor de haalbaarheid van oplossingen

Jesse van Santen


Jesse is manager en veranderconsultant. Hij heeft voor diverse opdrachtgevers in de publieke sector gewerkt. Jesse begon zijn carrière als young business professional bij een Amsterdams organisatieadviesbureau en is vanaf 2009 actief als zelfstandig consultant. Hij werkte als interim professional voor het ministerie van OC&W en was actief als projectsecretaris voor Rijkswaterstaat en Prorail en heeft opdrachten –zowel op strategisch als operationeel niveau- uitgevoerd voor de Nederlandse Publieke Omroep. Voor de Hogeschool- en Universiteit van Amsterdam is Jesse zowel als interim-, project- en programmamanager actief geweest. Jesse is in staat buiten de hokjes te denken. Hij is sociaal vaardig en een volwaardig gesprekspartner op veel niveaus met mensen van verschillende achtergronden en leeftijden. Recent heeft Jesse de opleiding Advies & Verandermanagement afgerond.
Buiten hokjes denken

Sasja Roumimper


Sasja is docent, coach en kok. Zij heeft op het Haags Montessori Lyceum geschiedenis en maatschappijleer gegeven. Sasja coachte nieuwe leerkrachten en was mentor van de kunstklassen. Als zelfstandige coach heeft zij scholieren begeleid die extra aandacht nodig hadden. Met Sasja’s Kitchen is Sasja een nieuwe weg ingeslagen. Haar specialiteit is het bij opdrachtgevers thuis bereiden van feestelijke diners. Voor IVM Consultancy organiseert en faciliteert zij bijeenkomsten en workshops. Sasja is een teamspeler met een scherpe intuïtie voor wat mensen drijft.
Intuïtie voor wat mensen drijft
parallax background

Opdrachtgevers

parallax background

Publicaties


parallax background

Contact