ML-BW1.jpg
ML-CVII.jpg
ML-CVI.jpg
ML-CIV.jpg
ML-CIII.jpg
ML-CII.jpg
ML-CI.jpg
ML-BW1.jpg
ML-CI.jpg
ML-CII.jpg
ML-CIII.jpg
kijk rechts.JPG
ML-BW1.jpg

Wij faciliteren transities


Wij faciliteren transities in publieke uitvoeringsorganisaties

SCROLL DOWN

Wij faciliteren transities


Wij faciliteren transities in publieke uitvoeringsorganisaties

 

IVM Consultancy is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in het faciliteren van transities in publieke uitvoeringsorganisaties. We ondersteunen met strategisch advies, ontwerp, implementatie en tijdelijk lijn- en projectmanagement. Samen met medewerkers maken we het verhaal van de uitvoering. Dat is het verhaal over hoe de visie van de organisatie - vaak opgetekend in abstracte termen - werkelijkheid wordt en tastbaar in een effectieve uitvoering. Wij kijken naar wat er idealiter zou moeten, naar wat er feitelijk gebeurt en adviseren over wat kan. 

 

 
ML-CVII.jpg

De kracht van IVM


De kracht van IVM

 

De kracht van IVM


De kracht van IVM

 

 

Onze kracht is dat we graag werken vanuit de realiteit van de werkvloer. Dat betekent klein en zo concreet mogelijk starten. Leren door doen. Onze rol is meedenken en doorvragen, bredere verbanden belichten en actuele ontwikkelingen signaleren. We faciliteren de zoektocht naar leidende principes in de uitvoering door medewerkers en management te helpen bij het gezamenlijk reflecteren op hun praktijkervaringen en het experimenteren met nieuwe inzichten. We stimuleren eigenaarschap, maar dragen ook de noodzaak uit van onderlinge verbondenheid. Ons vertrekpunt is altijd een gedegen analyse. De menselijke maat is voor ons leidend. We houden niet van luchtfietsen, wel van het vertellen van inspirerende verhalen.

 

 

 
ML-CVI.jpg

Diensten


Diensten

Diensten


Diensten

 

Facilitering transities

  • Onderzoek naar effectiviteit van werkwijzen in programma's, projecten, (keten)processen samenwerkingsverbanden en afdelingen
  • Reflecteren op en advies over koerswijzigingen
  • (Her)ontwerp en inrichten van projecten, programma's en afdelingen
  • Faciliteren van interactieve ontwikkeling van uitvoeringsbeleid
  • Ondersteuning / strategische advisering van lijn-, staf en projectmanagement tijdens transitie

Tijdelijk management

  • Tijdelijk lijn- en projectmanagement
  • Herinrichting en tijdelijk management communicatieafdelingen

Training / coaching

  • In-company workshops over omgaan met macht 
  • Individuele coaching van managers, teams en medewerkers

Productie online content

  •  Video's, teksten, fotografie, presentaties ter ondersteuning van transities
 
ML-CIV.jpg

Lerende netwerken


Lerende netwerken

 

Lerende netwerken


Lerende netwerken

 

 

Samen met SayKnowMore initiëren, faciliteren en activeren we lerende netwerken ter ondersteuning van transities en interactieve ontwikkeling van uitvoeringsbeleid.

 

 

 

 

 
ML-CIII.jpg

Organisatie van de communicatie


Organisatie van de communicatie

Organisatie van de communicatie


Organisatie van de communicatie

Een effectieve uitvoering staat of valt met geloofwaardig handelen. Bij controversiële issues verwachten stakeholders, media en klanten een reactie die betekenisvol en authentiek is. IVM Consultancy helpt zijn klanten het risico op reputatieschade te verkleinen met advies over de organisatie van communicatie. We zetten hiervoor communicatie-, organisatie- en veranderexpertise in en begeleiden de organisatorische interventies die nodig zijn om risico’s aan te pakken. Bij communicatieopdrachten werken we samen met Hague Corporate Affairs

Risicoscan

Deze scan is onze tool om u een spiegel voor te houden en in gesprek te komen over wat nodig is om reputatierisico’s te verkleinen en uw positie aan de basis te versterken. We toetsen of uw organisatie congruent handelt en onderzoeken de knelpunten in uw corporate communicatie.

Organisatie corporate communicatiefunctie

Organisatieontwerp en inrichting van een infrastructuur die nodig is om een georkestreerd gesprek met de buitenwereld te kunnen voeren.

Spiegel communicatieafdeling

De Spiegel is onze methodiek om inzicht te krijgen in de bijdrage van de afdeling Communicatie aan de corporate communicatie. De spiegelaanpak is op maat en resulteert in aanbevelingen ter versterking van de impact van de afdeling.

Tijdelijk management communicatieafdelingen

Management gericht op transitie, reorganisatie, implementatie.

 

 

 
 
ML-CII.jpg

Met meer impact uitvoeren


Met meer impact uitvoeren

Met meer impact uitvoeren


Met meer impact uitvoeren

IVM traint managers, (project/programma) teams en afdelingen van publieke uitvoeringsorganisatie in de techniek van het beïnvloeden. De workshop Met meer impact uitvoeren  wordt op maat samengesteld. Centraal staat altijd een issue uit de eigen praktijk. Deelnemers ontdekken hun eigen stijl van invloed uitoefenen, leren machtsprocessen beter analyseren en worden vaardiger in het spel van geven en nemen. 

Zie voor het volledige aanbod aan workshops Praktijk van de Macht

 

 

 

 
 
ML-CI.jpg

Online content


Online content

Online content


Online content

 
 

In samenwerking met 15minutesmedia.nl produceren we inspirerende content ter ondersteuning van implementatie- en veranderprocessen.

 

ML-BW1.jpg

Wie


Wie

Wie


Wie

Rudolf Cremer Eindhoven

Rudolf Cremer Eindhoven

Rudolf is een ervaren manager en organisatieadviseur. Hij begeleidt voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland transities en geeft leiding aan programma’s en projecten. Rudolf begon zijn carrière in de journalistiek. Hij is goed in doorvragen, analyseren, een verhaal maken en dat vertalen naar concrete resultaten. Zijn werkstijl is planmatig met oog voor de haalbaarheid van oplossingen en de menselijke maat. Rudolf is actief als adviseur, manager en facilitator. Hij heeft ervaring met transities en projecten in het sociaal domein, de gezondheidszorg en op het terrein van justitie en asielopvang.  Rudolf is gespecialiseerd in positioneringsvraagstukken, communicatie en in- en externe beïnvloedingsprocessen. Op de werkvloer introduceert hij graag een ontwikkelingsgerichte en lerende werkwijze. Als trainer verzorgt hij workshops over machtsverhoudingen in werkrelaties en het effectief kiezen van positie in complexe politiek-bestuurlijke omgevingen.


 
 

Jesse van Santen

Jesse van Santen (1982) is manager en veranderconsultant. Hij heeft voor diverse opdrachtgevers in de publieke sector gewerkt. Jesse begon zijn carrière als young business professional bij een Amsterdams organisatieadviesbureau en is vanaf 2009 actief als zelfstandig consultant. Hij werkte als interim professional voor het ministerie van OC&W en was actief als projectsecretaris voor Rijkswaterstaat en Prorail en heeft opdrachten –zowel op strategisch als operationeel niveau- uitgevoerd voor de Nederlandse Publieke Omroep. Voor de Hogeschool- en Universiteit van Amsterdam is Jesse zowel als interim-, project- en programmamanager actief geweest. Jesse is in staat buiten de hokjes te denken. Hij is sociaal vaardig en een volwaardig gesprekspartner op veel niveaus met mensen van verschillende achtergronden en leeftijden. Recent heeft Jesse de opleiding Advies & Verandermanagement afgerond.

 

Sasja Roumimper

Sasja Roumimper (1960) is docent en coach. Zij heeft op het Haags Montesorri Lyceum les gegeven in geschiedenis en maatschappijleer. Sasja coachte nieuwe leerkrachten en was mentor van de kunstklassen. Als zelfstandig coach begeleidt zij scholieren die extra aandacht nodig hebben. Voor IVM Consultancy organiseert en faciliteert zij bijeenkomsten en workshops.

ML-CI.jpg

Opdrachtgevers


Opdrachtgevers

Opdrachtgevers


Opdrachtgevers

 

Rijkswaterstaat
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Neerlands diep, academie voor publieke bouw- en infraprojecten
Gemeente Almere
Tebodin Middle East
Gemeente Zaanstad
RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer)
Gemeente Amsterdam
Woingbouwvereniging Portaal / VOC
Aako BV
Centraal Administratie Kantoor
Ministerie van Economische Zaken / Holland Branding NL EVD International
NPO, De Nederlandse Publieke omroep
Eneco Energy
Gemeente Den Haag
DJI, Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie
Reclassering Nederland
Interpay b.v
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers
Eilandbestuur Sint Maarten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 
ML-CII.jpg

Netwerk


Samenwerkingsnetwerk

Netwerk


Samenwerkingsnetwerk

 

Het netwerk van IVM bestaat uit managers, organisatieadviseurs, facilitators, communicatiedeskundigen en mediaproducenten. Wat ons bindt is nieuwsgierigheid en de behoefte om gezamenlijk verrassende oplossingen te bedenken voor onze klanten.

Fotografie op de website is van kunstenaar Bastiaan Kijzers

IVM werkt samen met:
SayKnowMore
15minutesmedia
Hague Corporate Affairs
Praktijk van de Macht
Jacob Consulting

 

 
ML-CIII.jpg

Publicaties


Publicaties

Publicaties


Publicaties

 

Op zoek naar de ideale uitvoeringsopdrachten voor grote projecten

Met welke opdracht wil de projectmanager de realisatiefase van een infrastructureel project ingaan? Wat is waardevol, wat kan knellen en wat kan gemist worden? Deze vragen zijn voorgelegd aan opdrachtgevers (ambtelijk en politiek) en aan opdrachtnemers van de projecten Maasvlakte-Vaanplein, Spoorzone Delft, Ruimte voor de Rivier, Noord/Zuidlijn, Hanzelijn en Tweede Coentunnel. In deze uitgave beschrijven we wat deze zoektocht naar de ideale uitvoeringsopdracht heeft opgeleverd. Het onderzoek is door IVM Consultancy in opdracht van Neerlandsdiep in samenwerking met TU Delft opgezet en uitgevoerd.

Samenspel en Tegenspraak

In Samenspel en Tegenspraak is te lezen hoe bestuurders en inframanagers in 2012 naar aanleiding van de Tien lessen van de Noord/Zuidlijn hebben gediscussieerd en praktijkervaringen hebben gedeeld. De Tien Lessen, die zijn opgesteld nadat de aanleg van de metrolijn was vastgelopen, roepen hoofdrolspelers op tot gedrag dat samenspel bevordert en ruimte geeft voor tegenspraak.

 

Politiek handelen voor projectmanagers

Op alle plekken waar besluitvorming aan de orde is en waar macht gebruikt wordt om besluiten te nemen, daar wordt aan politiek handelen gedaan. Wat kunnen projectmanagers doen om effectief invloed uit te oefenen op de besluitvorming in een complex krachtenveld van bestuurders, burgers en opdrachtgevers? Een publicatie, geschreven in opdracht van Kennis in het groot, voor managers in het publieke domein die het lastig vinden om met machtsprocessen om te gaan. 

 
kijk rechts.JPG

Contact


Contact

Contact


Contact

IVM Consultancy B.V.

Lindestraat 48
2565 HL Den Haag
rudolf@ivmconsult.nl
+31-6-55706603
 

 

Naam *
Naam